INFORMUJEMY - Stowarzyszenie INFINITAS KLUB HOKEJOWY KTH jest partnerem w MIKROPROJEKCIE OGRODU DOŚWIADCZEŃ IM. MNICHA CYPRIANA KTÓRE JEST W TRAKCIE REALIZACJI.

---------------------------------------------------------

INFORMUJEMY - Pawel Zygmunt zawodnik KH KTH na odbywających się mistrzostwach Świata dyv. Ib w Słowenii 9-15.12.2017r wywalczył z reprezentacją Polski srebny medal. 

---------------------------------------------------------

INFINITAS jest stowarzyszeniem non profit działającym od 2012 roku.

INFINITAS jest stowarzyszeniem non profit działającym od 2012 roku.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Krynicy-Zdroju (Perle Polskich Uzdrowisk).

Stowarzyszenie zajmuje się działalnością sportową , kulturalną, edukacyjną i społeczną. Działa również w zakresie promowania przedsiębiorczości, gospodarki rynkowej, realizacji projektów i programów innowacyjnych, pozyskiwania środków finansowych i współpracy z innymi instytucjami w zakresie działalności Stowarzyszenia.

Członkami Stowarzyszenia INFINITAS są lokalni liderzy chętnie dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem w celu efektywnej realizacji wspólnych założeń i projektów.
Od samego początku działalności INFINITAS we współpracy z firmą Cogito, ergo sum realizuje projekt Hokejowe Nadzieje Olimpijskie zarówno w aspekcie finansowym jak i angażuje się w wymiarze organizacyjnym.

Stowarzyszenie INFINITAS realizując swoje cele statutowe z zakresu sportu wspiera finansowo, ułatwiając tym samym ścieżkę szkolenia i kariery młodych, utalentowanych sportowców uprawiających hokej na lodzie, łyżwiarstwo figurowe czy narciarstwo alpejskie.

Członkowie Stowarzyszenia angażują się równie w działania kulturalne, artystyczne i społeczne m.in. poprzez promocję i wspieranie utalentowanych artystów, malarzy i młodych muzyków uczących się w najlepszych polskich uczelniach muzycznych.

Bazując na doświadczeniu członków Stowarzyszenie jak do tej pory sukcesywnie zrealizowało i realizuje projekty takie jak:
Hokejowe Nadzieje Olimpijskie
Orszak Trzech Króli w Krynicy - Zdroju
Krynica Summer Jazz 2 Days
Koncert Walentynowy Miłość w muzyce odbywający się w najpiękniejszej Sali Balowej w całej Europie.

Współpracowaliśmy również przy organizacji Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju w 2013 roku.

Zapraszamy do współpracy.

Aktualności


SPOT

Stowarzyszenie INFINITAS

ul. Pułaskiego 1/1
33-380 Krynica Zdrój
tel. + 48 570-770-788
NIP 734-351-64-16
INFINITAS NR PIC 932186588
IBAN PL 96 8802 0002 2002 2002 4459 0001
SWIFT POLUPLPR

SEKCJA KH KTH 


Nasze mecze

KH KTH KRYNICA - SIGMA KATOWICE


przedsiebiorczosc sport kultura